Privacy Policy

In dit document wordt de Privacy Policy van Kraamkalender.nl uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op leden van Kraamkalender.nl al op niet-leden. Kraamkalender.nl raadt je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

1. Wie is Kraamkalender.nl?
Kraamkalender is een handelsnaam van Kraamkalender.nl, gevestigd te Hillegom. Het kantoor van Kraamkalender.nl bevindt zich in Hillegom en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53410785.

2. Welke informatie verzamelt en gebruikt Kraamkalender.nl?
Kraamkalender account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Kraamkalender.nl aanbiedt, moet je een persoonlijke Kraamkalender.nl account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, die van je partner, de woonplaats, een e-mailadres en gebruikersnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Kraamkalender.nl gebruik te maken.

Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, zoals bijvoorbeeld een profielfoto, de (verwachte) geboortedatum van de baby en de namen van eventuele andere kinderen. Dit is leuk voor de bezoekers van je pagina maar ook handig voor Kraamkalender.nl omdat Kraamkalender.nl op deze manier beter aan je wensen kan worden aangepast.

Tijdens het aanmaken van je Kraamkalender.nl account kun je aangeven of iedereen jouw account mag zien of alleen de door jou uitgenodigde bezoekers. Dit kun je later altijd nog aanpassen op de profielpagina als je dat wilt.

Gebruik door Kraamkalender.nl
Kraamkalender.nl kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
- om de diensten van Kraamkalender.nl aan te bieden;
Kraamkalender.nl gebruikt de informatie over haar gebruikers om diensten aan te bieden, dus om de website te kunnen laten werken.
- om met jou te communiceren over bezoekers en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Kraamkalender.nl;
- om Kraamkalender.nl aan te passen aan jouw wensen en behoeften;
- ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
Hieronder valt ook je IP-adres. Kraamkalender.nl legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Kraamkalender.nl wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook als gebruikers worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om de daders te achterhalen. Kraamkalender.nl gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

Derden die voor Kraamkalender.nl gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.

Diensten van derden
Op de website van Kraamkalender.nl worden ook diensten van derden aangeboden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan Kraamkalender.nl moet verstrekken.

Ook kan Kraamkalender.nl hyperlinks bevatten waarmee je Kraamkalender.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Kraamkalender.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze privacy Policy van Kraamkalender.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Kraamkalender.nl zijn verkregen. Kraamkalender.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

3. Op welke wijze beschermt Kraamkalender.nl jouw persoonlijke informatie?
Kraamkalender.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Kraamkalender.nl gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van Kraamkalender.nl is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat Kraamkalender.nl in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dit het geval is, zal de informatie op de profielen van gebruikers dus ook in het buitenland kunnen worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten de EU kunnen worden doorgegeven. Mocht Kraamkalender.nl hier op enig moment toe overgaan, dan zullen gebruikers hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

5. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons)gegevens op je profiel altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je je profiel van Kraamkalender.nl wilt verwijderen, kan dat hier. Nadat je je profiel hebt verwijderd zal Kraamkalender.nl al jouw persoonsgegevens wissen. Dit betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel dus ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij een volgende geboorte, toch weer gebruik wilt maken van Kraamkalender.nl. Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat de back-ups zijn gewist.

6. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

7. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: info@kraamkalender.nl.